פעילות ונקודות ציון

 

מאבק לשמירת עצמאות המקצוע. במסגרת זו דחה האיגוד הצעה של המועצה המדעית לאיחוד התמחויות של רנטגן ורפואה גרעינית ולמיזוג איגודים.

העדפת שיתוף פעולה הדוק עם רדיולוגים בתחומי ההדמיה ההיברידית על פני איחוד מקצועות, שעלולילהציב סדרי עדיפויות חדשים ולפגוע בתחומים גדולים וחשובים ברפואה הגרעינית.

הצעה לחיזוק ולהגדלת מספר המומחים במקצוע על–ידי הקמת התמחות–על ברפואה גרעינית למומחים ברדיולוגיה והתמחות–על רציפרוקלית ברדיולוגיה למומחים ברפואה גרעינית. ההצעה אושרה פה אחד בפורום מנהלי מחלקות, אך לא התקבלה בשלב זה על–ידי המועצה המדעית.

מאבק בסיוע האגף למדיניות רפואית של הר"י נגד חוזר משרד הבריאות, המטיל דרישות בלתי ישימות להכנת תכשירים במסגרת מעבדות במכונים לרפואה גרעינית.

פעילות ענפה במסגרת האיגוד האירופי לרפואה גרעינית, שבו ישראל מהווה חברה מן המניין.

השתתפות נציגים מטעם האיגוד בכנסים של האיגוד העולמי לרפואה גרעינית.

השגת הכרה של הר"י ברפואה גרעינית כמקצוע במצוקה.

עדכון סילבוס ההתמחות ברפואה גרעינית.

סיוע לטכנאי רפואה גרעינית בהקמת איגוד מקצועי משלהם.

קיום כנסים שנתיים הכוללים הרצאות של טובי המומחים בעולם בתחום הרפואה הגרעינית.

הפעלת אתר אינטרנט.

השקת פרויקט כתיבת הנחיות קליניות בעברית לבדיקות ברפואה גרעינית.

עזרה בתכנון לימודי המשך ברפואה גרעינית במסגרת אוניברסיטת תל–אביב והוספת הרצאות CME בכנסים השנתיים.

הדימות ההיברידי ברפואה גרעינית

 • יצירת מסלול התמחות מקוצר ברדיולוגיה אבחנתית עבור מומחים ברפואה גרעינית ומסלול התמחות רציפרוקלית מקוצר ברפואה גרעינית עבור מומחים ברדיולוגיה באופן שניתן יהיה להשלים את שתי ההתמחויות ב 7 שנים
 • במסגרת יזמה זו יעודכן מסלול ההתמחות ברפואה גרעינית כך שיכלול שנה שלמה של רוטציה ברדיולוגיה אבחנתית שתוקדש ברובה ללימוד body CT . מסלולי ההתמחות החדשים ועידכון ההתמחות ברפואה גרעינית נוצרו בשיתוף פעולה עם האיגוד הרדיולוגי ואושרו בכל הדרגים במועצה המדעית של הר"י. הם יכנסו לתוף לאחר תום האישורים הפורמליים במשרד הבריאות.
 • העדפת שיתוף פעולה מקצועי עם רדיולוגים בתחומי ההדמיה ההיברידית על פני איחוד מקצועות, שעלול להציב סדרי עדיפויות חדשים ולפגוע בתחומים גדולים וחשובים ברפואה הגרעינית.

שיפור ועדכון מיומנות הטכנאים ברפואה גרעינית

 • האיגוד לרפואה גרעינית בשיתוף מלא עם משרד הבריאות הקים קורס שנתי מתקדם ברפואה גרעינית עבור כלל טכנאי רפואה גרעינית (טכנולוגים ביו-רפואיים וטכנאי רנטגן) . הקורס מתקיים במסגרת מכללת רמב"ם ידע בחיפה. מטרותיו הם שיפור והעמקת הידע ברפואה גרעינית תוך שימת דגש ומתן רקע תיאורטי מתאים להדמיה ההיברידית. נכון לאוגוסט 2020 מרבית טכנאי הרפואה הגרעינית בישראל, עברו את הקורס.

מאבק לשמירה על אוטונומיה תפעולית ומקצועית של המכונים לרפואה גרעינית. שמירה על תחום הדימות ההיברידי כחלק אינטגרלי מפעילות רפואה גרעינית במסגרת מכונים לרפואה גרעינית.

 

ייעוץ לחטיבת הטכנולוגיות הרפואיות והתשתיות במשרד הבריאות בעידכון החוזר "תנאים להפעלת מכון לרפואה גרעינית"

 

פעילות בינלאומית

 • פעילות ענפה באיגוד האירופאי לרפואה גרעינית EANM)) שבו ישראל מהווה חברה מן המניין.
 • חברות ב World Federation of Nuclear Medicine and Biology  (WFNMB)
 • יזמה לשיתופי פעולה עם ה American College of Nuclear Medicine (ACNM)
 • יזמה לשיתופי פעולה עם ה Asia Oceania Federation of Nuclear Medicine and Biology (AOFNMB)
 • שיתוף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית  IAEAלקידום הרפואה הגרעינית בישראל ביזמה ובשיתוף חטיבת הטכנולוגיות הרפואיות במשרד הבריאות
 • ביצוע בקרות איכות לימודיות של צוות מומחים מטעם ה IAEA במכונים הגדולים והבינוניים בישראל (QUANUM)
 • סדנאות בתחום בקרת האיכות מטעם מומחי ה IAEA
 • שליחת רופאים ישראליים לסדנאות ולהשתלמויות בחו"ל במימון ה IAEA.
 • קיום סדנה בינלאומית של ה IAEA בישראל בנושא דימות היברידי במחלות זיהומיות ודלקתיות

התמחות ברפואה גרעינית

 • עידכון סילבוס ההתמחות והתאמתו לדרישות המקצוע העכשוויות
 • עידכון מספרי הבדיקות והטיפולים הנדרשים לעמידה בדרישות ההתמחות ברפואה גרעינית.
 • עידכון הספרות הנדרשת ללימוד לבחינות ההתמחות ברפואה גרעינית.
 • ניהול ועידכון הבחינות ברפואה גרעינית על ידי וועדת הבחינות על פי הנחיות המועצה המדעית של הר"י

לימודי המשך ברפואה גרעינית בבית הספר ללימודי המשך באוניברסיטת תל אביב

 • הרצאות מטובי המומחים ברפואה הגרעינית ובתחומים הקליניים והרדיולוגים המשיקים
 • מפגש חודשי בימי שלישי אחר הצהריים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת ת"א.
 • ההרשמה פתוחה לכל הסקטורים העוסקים במקצוע

הסכם שכר הרופאים

 • בהסכם שכר הרופאים מ 2011 האיגוד הצליח במאבקו להכרה ברפואה גרעינית כמקצוע במצוקה. ההטבות הכספיות שהושגו מתוקף מעמד זה תרמו לכניסת מתמחים חדשים רבים למקצוע.
 • האיגוד הגיש את דרישותיו להסכם השכר הבא הכוללות בין השאר, שימור מעמד מקצוע במצוקה, הקצאת תקנים לרפואה גרעינית והסדרת תורנויות המתמחים במקצוע

כנס שנתי של האיגוד לרפואה גרעינית

 • המפגש רב תחומי הגדול והחשוב ביותר של כל העוסקים במקצוע בישראל (רופאים ,טכנאיים, פיזיקאים, רדיו-כימאים, אנשי צוות מכונים , ונציגי חברות המשווקות מוצרים לתחום הרפואה הגרעינית בישראל.
 • תוכנית מדעית ענפה בהשתתפות מומחים בינלאומיים בעלי שם
 • תערוכה מקצועית
 • פעילות חברתית

נוכחות אינטרנטית

 • דף פייסבוק פעיל הכולל מידע לגבי חידושים וחדשות בתחום הרפואה הגרעינית בארץ ובעולם
 • אתר אינטרנט של האיגוד

 

 

 

 

 

 

,

© 2024

Imprint |  Data protection |  Site Map

created by CIC