מטרות האיגוד הישראלי לרפואה גרעינית

קידום ופיתוח מקצוע הרפואה הגרעינית בישראל תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים בינלאומיים.

ייצוג הרפואה הגרעינית הישראלית במסגרות בינלאומיות.

שמירה, עדכון ופיתוח ההתמחות ברפואה גרעינית בשיתוף המועצה המדעית.

שמירה על האינטרסים המקצועיים של העוסקים בתחום בישראל בשיתוף ובסיוע מוסדות הר"י.

,

© 2024

Imprint |  Data protection |  Site Map

created by CIC